CO JE CÍLEM SEZENÍ

Cílem je, abyste dokázali za pomoci mého vedení nalézt odpovědi na své otázky, rozklíčovali původ svých obav a strachů a přijali odpovědnost za to, co se vám v životě děje.

Uvolnili potlačené emoce, strachy, nejistotu a nefunkční programy a odložili masky, které jste si v průběhu svého života vytvořili.

Navázali kontakt se svým nitrem a uvědomili si, jak krásné může být, žít život bez masek a bez obav. Prostě jen být ve své přirozenosti a lehkosti.

A především vás dovést k tomu, jak sami sobě můžete i nadále pomoci

Nastínit vám, jak může vypadat cesta bez masek a jak krásné může být, vychutnat a dovolit si prožít každou roli, ve které se ocitneme.

Sezení je vhodné pro všechny, kteří se chtějí spojit s důvody svých obav a kteří chtějí pochopit příčiny jejich zničených vztahů nebo příčny hmotných a citových ztát.


JAK SEZENÍ PROBÍHÁ

Sezení probíhá individuálně. Každé sezení je jiné a každé trvá jiný čas, většinou však netrvá déle než 3 hodiny. Pochopitelně vždy záleží na vážnosti problému a vaší spolupráci.

Průběh sezení je naprosto autentický s vaší osobou a proto je odlišný od ostatních, to kvůli vaši individualitě. U každého je totiž potřeba léčit jiná místa. Někdy je zapotřebí vyléčit vaše vnitřní bytosti, jindy je potřeba sáhnout hlouběji a vrátit se zpět do vaši minulosti nebo je důležité pocítit sílu vašich předků.

V rámci sezení používám mimo jiné i léčebné techniky jako léčení vnitřního muže, ženy a dítěte, léčení rodových linií nebo léčení energie dělohy.

Po sezení se většinou věci i situace dávají do pohybu, budou vám přicházet další odpovědi na vaše otázky a zkoušky, které mají za úkol vyzkoušet, zda to, co jste na sezeních opravili a přijali, jste schopni ustát a přijmout i v běžném životě.

Také vím, jak moc je i další podpora důležitá a budou-li to vaše pocity vyžadovat, za pár dnů nebo týdnů po regresi si uděláme společně konzultaci, telefonicky nebo přes email a rekapitulaci všeho co již "dozraje" "otevře se", nebo si "sedne".


PRO KOHO JE SEZENÍ VHODNÉ

URČITĚ JE VHODNÉ PRO TY...

Kteří se pro ni rozhodli dle vlastního cítění.

Chtějí ve svém životě něco změnit.

Chtějí jít cestou seberealizace a naučit se spolupracovat se svým podvědomím.

Nacházet ve svém nitru odpovědi na své otázky a rozkličovávat životní souvislosti.

Pracovat se svými strachy, nefunkčními programy a emocemi.

A kteří jsou obeznámeni s tím, jak terapie funguje

URČITĚ NENÍ VHODNÉ PRO TY...

Kteří si myslí, že jejich problémy vyřeším za ně.

Mají přílišná očekávání.

Myslí si, že regresní terapie je pouze o nahlédnutí do minulých životů.

Že nahlédnou do minulosti a budou mít vyřešeno.

Užívají silná psychofarmaka.

Jsou závislí na návykových látkách.

Trpí schizofrenií a maniodepresí.


JAKÁ JE CENA SEZENÍ...

Cena sezení zahrnuje přípravu, osobní čas strávený s vámi a následnou péči.

Cena individuálního sezení je účtována částkovu 2 600 Kč (ve většině případů doba sezení nepřekračuje dobu 3 hodin, pokud by se tak stalo, tak i přesto částka zůstává stejná)

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Pro objednání na konzultaci, regresi nebo léčení použijte níže objednávkový formulář, případně využijte e-mail, nebo sms.