LÉČENÍ VNITŘNÍCH BYTOSTÍ, RODOVÉ LINIE A LÉČENÍ ENERGIE DĚLOHY

Jak jsem již zmiňovala, tak cílem je, abyste dokázali, za pomoci mého vedení nalézt odpovědi na své otázky, rozklíčovali původ svých obav a strachů a přijali odpovědnost za to, co se vám v životě děje.

Uvolnili potlačené emoce, strachy, nejistotu a nefunkční programy a odložili masky, které jste si v průběhu svého života vytvořili. A taky, abyste se dotkli svého nitra a uvědomili si, jak krásné může být, žít život bez masek a bez obav.

Prostě jen být ve své přirozenosti a lehkosti.


NÍŽE SE TEDY MŮŽETE SEZNÁMIT S TECHNIKAMI, KTERÉ MIMO JINÉ, PŘI SEZENÍ POUŽÍVÁM

LÉČENÍ VNITŘNÍHO MUŽE, ŽENY A DÍTĚTE

Toto léčení nám umožní poznat své vnitřní bytosti, jejich nerovnováhu a bloky pramenící z různých životních období. Zaměříme se na nerovnováhu jednotlivých bytostí. Na to, kdy a proč vznikala jejich traumata, strachy, nejistota, nedůvěra a vnitřní zranění. Proč a kdy se vnitřní muž, žena a dítě přestali radovat. Proč a kdy si zakázali být šťastní. Procházením jednotlivých bytostí odkrýváme nejen hluboce potlačené bloky, ale také rozkličováváme, pojmenováváme odkud pramení, ať už je to dětství, prenatální období nebo pochází z rodových programů.


LÉČENÍ RODOVÉ LINIE

Během tohoto léčení si pojmenujeme a uvolníme zátěže a nefunkční programy, které jste od svých rodů převzali. Necháme rody promlouvat skrze své příběhy. Půjdeme do ústředních témat rodů, nalezneme zdroj rodových oslabení.

Léčení rodu vám ukáže jaké programy a vzorce si přinášíme ze svých rodů, na co se máme v současném životě zaměřit a co si máme zpracovat.

LÉČENÍ ENERGIE DĚLOHY

Děloha je domovská základna každé ženy a také projekcí jejího ženství a jsou v ní uložena všechna data, programy, traumata a bolesti, která se tvoří po celá ženská pokolení a předávají se z generace na generaci.

Energeticky se uklidí, vyčistí a prosvětlí vaše lůno, abyste již dále nepředávaly tyto zátěže a nefunkční programy svým dcerám, synům, vnučkám a vnukům a dalším pokolením.

Tato technika je vhodná pro ženy a dívky, které mají gynekologické problémy nebo bolestivou menstruaci. Prošly si potratem, zamlklým těhotenstvím či sexuálním traumatem. Nebo, které nepřijaly své ženství.